Begrensning på booking ut/inn av EU.

Dette gjelder for Booking av flyttegods inn og ut av EU fra Norge. vi har sett oss nødt til å sette en begrensning på booking som går mellom EU og Norge på minimum 3 kubikk/300kg, da dert blir mye smått og ikke reel flyttegods som skal sendes. dette medfører mye ekstra dokument-arbeid som tar mye tid.

Vi tar kun reel flyttegods og ikke vanlig stykkgods. Skal dere sende mindre volum eller stykkgods er det andre mindre transportører som utfører disse tjenestene.

Vi kan selvfølgelig ta mindre volum men da blir kunden belastet for minimum 5m3, noe som er nødvendig for at vi kan rekke å få klargjort alle dokumentene til kunder som vi utfører tjenester til.